Bestyrelsen fortsætter uændret - Stor opbakning på en velbesøgt generalforsamling 2018.

06/06/18: Efter generalforsamlingen d. 26. maj 2018 fortsætter det gode majvejr. Det gør også den siddende bestyrelse med genvalg af Birgitte og Lennon til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Birgitte som formand og Lennon som kasserer.

 

Generalforsamling 2018

24/04/18: Der er i sidste uge udsendt indkaldelser til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaard, Rågeleje, lørdag d. 26. maj 2018 kl.11.00 i Vejby forsamlingshus, Stationsvej 14, 3210 Vejby. Læs dagsorden og bilag her.

Af hensyn til arrangementets praktiske tilrettelæggelse bedes tilmelding med oplysning om navn og sommerhusadresse sendt til formand@glstrandbjerggaard.dk senest d. 14. maj.

Kom, og tag naboen med ...

 

Sæt kryds i kalenderen d. 26. maj 2018

03/02/18: Den 26. maj 2018 kl. 11 afholdes grundejerforeningens årlige generalforsamling for medlemmer. Indkaldelsen med dagsorden mv. udsendes senest 14 dage forinden i ht. vedtægterne.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i ht. vedtægterne sendes til bestyrelsens formand, Birgitte Jørgensen, formand@glstrandbjerggaard.dk inden udgangen af marts.

Planerne om salg af Rågeleje DCU Camping er rykket et stort skridt nærmere, se her:

05/10/17: http://www.dn.dk/nyheder/natur-i-forste-klitraekke-til-salg/

Grundejerforeningen fejrer 50 års jubilæum i år

Grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaard holdt stiftende generalforsamling d. 12. april 1967 og fejrer derfor 50 års jubilæum i 2017. I den anledning viser vi billedet af Gl. Strandbjerggaard, inden ejendommen blev udstykket til vores sommerhusområde. Det nu gulmalede stuehus fra den gamle gård står der stadig den dag i dag og har som det eneste sommerhus i grundejerforeningen adresse på Hostrupsvej. Læs og se flere historiske fotos under lokalhistorie. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kongelige Bibliotek.

Sommerhilsen fra Grundejerforeningens formand

Grundejerforeningen har fået ny formand. Læs hendes sommerhilsen her.

Har du læst referatet fra årets generalforsamling? 

Generalforsamlingen blev afholdt den 27. maj 2017 i Vejby Forsamlingshus. Der blev blandt andet vedtaget kontingent for 2017 og valgt en ny bestyrelse. Referat fra generalforsamlingen finder du her.

Har du husket at betale kontingent for 2017? 

Foreningens administrator ADVODAN  har sendt mail eller brev med kontingentopkrævning ud til alle grundejerne den 21. juni. Kontingentet gælder for 2017 og betalingsfristen er den 1. august i år. Pengene skal overføres til: regnr.: 5470 og kontonr.: 0001520524. Det er vigtig at oplyse sommerhusets adresse ved overførslen.

Får du post fra grundejerforeningen i din fysiske postkasse, eller har du fået ny e-mail, ny hjemmeadresse eller købt sommerhus?

- Så skriv din mailadresse og ændringerne i dine kontaktoplysninger under medlemsdata. Vi har endnu ikke mulighed for, at du selv kan tjekke dine kontaktoplysninger, så ret hellere oplysningerne en gang for meget end en gang for lidt. Der er stadig 1/3 af grundejerne i foreningen, som ikke har opgivet en e-mailadresse. Har vi de rigtige oplysninger, sparer foreningen mange penge til porto og rykkere, og du får nyheder, kontingentopkrævninger og generalforsamlingsindkaldelse tilsendt direkte.

Skal du bygge om, bygge til eller bygge nyt?

- så husk at give byggefirmaet/arkitekten besked om de servitutter, som er tinglyst på din ejendom, så de ikke bliver årsag til forsinkelser eller ekstra omkostninger på et senere tidspunkt. Det er dit ansvar som grundejer, at servitutterne overholdes. Servitutterne er en skærpelse i forhold til Bygningsreglementet og kommuneplaner. Kommunens byggesagsafdeling tjekker ikke dit projekt i forhold til, om servitutterne er overholdt. Der kan som udgangspunkt ikke dispenseres for servitutkrav, da deklarationerne er tinglyst på de enkelte ejendomme.

Har du husket at klippe din græsrabat og holde den fri for træer og buske?

Vores sommerhusområde er udlagt med meget brede vejprofiler (14 m på Hostrupsvej), så bebyggelsen fremtræder åben, og så gående kan færdes på de græsbelagte rabatter. Derfor skal du sikre, at de - ofte selvgroede - træer og buske ikke vokser ud i græsrabatten, hvor rødderne kan ødelægge asfalten og give store udgifter til grundejerforeningen. Eventuelle udhængende grene skal skæres tilbage på veje og stier for at give plads for såvel gående som kørende færdsel. 

Læs mere hos Gribskov Kommune.

 

Opdateret marts 2018