2018 sætter ny rekord for afhentning af haveaffald

06/11/18 Der er nu afhentet ikke mindre end 25 tons haveaffald i grundejerforeningen. Det er, i hvert fald i forhold til de sidste mange år, en absolut rekord. 

Men det er ikke kun mængden der er imponerende. Vi er i bestyrelsen rigtig glade for at se, hvor meget det har lysnet i vores grundejerforening og specielt i forhold til vores græsrabatter, som nu er synlige og tilgængelige i et omfang, som det ikke er set i mange år.

Tak for indsatsen :)

Afhentning af haveaffald i uge 44

21/09/18 Traditionen tro arrangerer bestyrelsen afhentning af haveaffald som et tilbud til alle grundejere i grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaard.

Hvorfor gør vi så det - igen og igen, år efter år?

Læs svaret her

Dialogmøde med Gribskov Kommune

03/09/18 Grundejerforeningen var rigt repræsenteret ved dialogmødet med Gribskov Kommunes borgmester og 6 andre medlemmer af Byrådet torsdag aften d. 30/8 på Sankt Helene skolen i Vejby. Dialogen foregik ved en række borde med hver sit emne og bestyrelsen fandt sammen med 2 andre grundejerforeninger fælles fodslag omkring en drøftelse af trafiksikring af Rågelejevej for den cyklende og gående færdsel. Grundejerforeningerne blev på mødet opfordret til at indsende deres forslag direkte til borgmesteren, hvilket vil ske samlet i løbet af nogle få dage. Netavisen Gribskov har lavet en reportage fra mødet med en video, som kan ses her 

Kontingent for 2018

30/08/18 Der forsat ca. 30 manglende kontingentindbetalinger. Indbetales der ikke senest d. 7. september vil blive udsendt rykkere, med et rykkergebyr på kr. 100,-

Hent husordenen i din postkasse

25/07/18 Bestyrelsen har omdelt husordenen trykt på kraftigt papir, til alle medlemmer i sommerhusområdet. Husordenen er som noget nyt oversat til engelsk og trykt på bagsiden, så også eventuelle udenlandske gæster og lejere kan læse den.

Hæng husordenen op et synligt sted i sommerhuset, fx på køleskabet, så den altid er nem at finde, også for gæster og eventuelle lejere.

Vi går i bestyrelse ind for det gode naboskab og opfordrer alle grundejere til at følge husordenen.

Rabat i Nordkystens Tømmerhandel, Udsholt

21/07/18 Grundejerforeningen har modtaget en mail fra Erik Ravn i Nordkystens Tømmerhandel, Udsholt Byvej 2, 3230 Græsted. Han skriver, at han giver medlemmer af grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaard 10 % rabat resten af juli og august, hvis man kommer før kl. 9 og medbringer en mail fra ham. Du skal blot skrive til formanden og bede hende videresende mailen til dig. Bemærk åbningstiderne. se mere på www.nordkystenstommerhandel.dk

Sommerhilsen fra Grundejerforeningens formand

08/07/18 Grundejerforeningens formand fortsætter, læs hendes sommerhilsen her.

Kontingentopkrævning 2018.

04/07/18: Der er nu udsendt opkrævninger for grundejerforeningskontingent 2018 direkte fra Betalingsservice, således som det var aftalt mellem Advodan og den tidligere formand tilbage før generalforsamlingen 2017. Det betyder, at der nu er mulighed for at tilmelde sig automatisk betalingsservicebetaling af grundejerforeningskontingentet fremover, hvilket bestyrelsen vil opfordre alle til at gøre.

Betalingsfristen fra Betalingsservice er dog ganske kort, og det har desuden vist sig, at ikke alle grundejere har modtaget et girokort (???) Bestyrelsen har derfor på sit møde 1. juli besluttet, at der ikke udsendes rykkere før medio august.

Såfremt du ikke har modtaget et girokort fra Betalingsservice i din postkasse på din hovedadresse, vil vi bede dig om at give besked til vores kasserer, som vil følge op overfor Advodan og Betalingsservice. Kassererens mailadresse er: Lennon-andersen@hotmail.com  

Bestyrelsen fortsætter uændret - Stor opbakning på en velbesøgt generalforsamling 2018.

06/06/18: Efter generalforsamlingen d. 26. maj 2018 fortsætter det gode majvejr. Det gør også den siddende bestyrelse med genvalg af Birgitte og Lennon til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Birgitte som formand og Lennon som kasserer. Referat fra generalforsamlingen finder du her.

Generalforsamling 2018

24/04/18: Der er i sidste uge udsendt indkaldelser til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaard, Rågeleje, lørdag d. 26. maj 2018 kl.11.00 i Vejby forsamlingshus, Stationsvej 14, 3210 Vejby. Læs dagsorden og bilag her.

Af hensyn til arrangementets praktiske tilrettelæggelse bedes tilmelding med oplysning om navn og sommerhusadresse sendt til formand@glstrandbjerggaard.dk senest d. 14. maj.

Kom, og tag naboen med ...

Sæt kryds i kalenderen d. 26. maj 2018

03/02/18: Den 26. maj 2018 kl. 11 afholdes grundejerforeningens årlige generalforsamling for medlemmer. Indkaldelsen med dagsorden mv. udsendes senest 14 dage forinden i ht. vedtægterne.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i ht. vedtægterne sendes til bestyrelsens formand, Birgitte Jørgensen, formand@glstrandbjerggaard.dk inden udgangen af marts.

Grundejerforeningen fejrer 50 års jubilæum i år

Grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaard holdt stiftende generalforsamling d. 12. april 1967 og fejrer derfor 50 års jubilæum i 2017. I den anledning viser vi billedet af Gl. Strandbjerggaard, inden ejendommen blev udstykket til vores sommerhusområde. Det nu gulmalede stuehus fra den gamle gård står der stadig den dag i dag og har som det eneste sommerhus i grundejerforeningen adresse på Hostrupsvej. Læs og se flere historiske fotos under lokalhistorie. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kongelige Bibliotek.
 

Har du husket at betale kontingent for 2017? 

Foreningens administrator ADVODAN  har sendt mail eller brev med kontingentopkrævning ud til alle grundejerne den 21. juni. Kontingentet gælder for 2017 og betalingsfristen er den 1. august i år. Pengene skal overføres til: regnr.: 5470 og kontonr.: 0001520524. Det er vigtig at oplyse sommerhusets adresse ved overførslen.

Får du post fra grundejerforeningen i din fysiske postkasse, eller har du fået ny e-mail, ny hjemmeadresse eller købt sommerhus?

- Så skriv din mailadresse og ændringerne i dine kontaktoplysninger under medlemsdata. Vi har endnu ikke mulighed for, at du selv kan tjekke dine kontaktoplysninger, så ret hellere oplysningerne en gang for meget end en gang for lidt. Der er stadig 1/3 af grundejerne i foreningen, som ikke har opgivet en e-mailadresse. Har vi de rigtige oplysninger, sparer foreningen mange penge til porto og rykkere, og du får nyheder, kontingentopkrævninger og generalforsamlingsindkaldelse tilsendt direkte.

Skal du bygge om, bygge til eller bygge nyt?

- så husk at give byggefirmaet/arkitekten besked om de servitutter, som er tinglyst på din ejendom, så de ikke bliver årsag til forsinkelser eller ekstra omkostninger på et senere tidspunkt. Det er dit ansvar som grundejer, at servitutterne overholdes. Servitutterne er en skærpelse i forhold til Bygningsreglementet og kommuneplaner. Kommunens byggesagsafdeling tjekker ikke dit projekt i forhold til, om servitutterne er overholdt. Der kan som udgangspunkt ikke dispenseres for servitutkrav, da deklarationerne er tinglyst på de enkelte ejendomme.

Har du husket at klippe din græsrabat og holde den fri for træer og buske?

Vores sommerhusområde er udlagt med meget brede vejprofiler (14 m på Hostrupsvej), så bebyggelsen fremtræder åben, og så gående kan færdes på de græsbelagte rabatter. Derfor skal du sikre, at de - ofte selvgroede - træer og buske ikke vokser ud i græsrabatten, hvor rødderne kan ødelægge asfalten og give store udgifter til grundejerforeningen. Eventuelle udhængende grene skal skæres tilbage på veje og stier for at give plads for såvel gående som kørende færdsel. 

Læs mere hos Gribskov Kommune.

 

Opdateret September 2018